Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationer

Ström dödar

Ström dödar

En människa kan dö genom att ström går genom hjärtat. Så låga strömnivåer som 10 mA (tio tusendelar av en ampere) räcker för att döda en människa. Detta är mindre ström än vad som går genom den svagaste lampan till cykeln eller lysdioden.

För att en människa uppnå dessa strömmar måste strömmen gå genom en människa som har en inre resistans (mot stånd mot ström) och då behöver det finnas en viss spänningsnivå i elsystemet. Den inre resistansen beror på vilken väg strömmen tar och hur bra elektrisk kontakt det blir vid människans hud och de elektriska ledarna. Fuktig hud leder mycket bättre än torr.Vilken spänning dödar?

Vilken spänning dödar?

Det går inte att säja vilken spänningsnivå som dödar eller är ofarlig utan det man dör av är strömmen genom hjärtat och vilken frekvens strömmen svänger med. Ju högre frekvens desto farligare. Vid växelspänning (50 Hz) dör man vid ungefär halva strömstyrkan jämfört med likspänning.

Vid normala förhållanden anses klenspänning, mindre än 50 V växelspänning, som mycket lite risk att dö vid om man har torr hud och bra skor. Dock finns det personer som dött av lägre spänningsnivåer som t.ex. 12 Volts bilbatteri.

Om du tar fram ett 4.5 Volts batteri och slickar på det kommer du upptäcka att även denna spänningsnivå är mycket obehaglig när du är blöt. Alla har sett när någon håller i ett stort metallklot som laddas upp med hjälp av en vev till flera tusen volt så året står rakt ut men detta är helt ofarligt eftersom laddningen är så liten att det inte kan gå någon större ström under längre tid om man snabbt skulle laddas ur.