Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationerElbegrepp och eltermer

Det finns ett par begrepp och eltermer som du måste känna till och lära dig om du ska arbeta med elektricitet. Dessa grundläggande termer för elektricitet och elektriker är:  • Energi, kan benämnas E, beskriver hur mycket arbete som skapat och enheten är Joule, J. Joule är samma sak som Wattsekunder och 3600 Joule är en Wattimme och 3 600 000 Joule är en kWh som används på elräkningen. Energin kan beräknas för elenergi som E = U*I*t (Volt*Ampere*sekunder) och för lägesenergi som E = m*g*h (massa*gravitationskonstanten*höjd) och för rörelseenergi som E = m*v²/2 (massa*hastighet*hastighet/2).
  • Spänning, U, är en storhet som visar på elektricitetens potential i Volt, V, mellan två punkter. Man kan likna spänning vid höjden på ett vattenfall. Mer som spänning kan du läsa om här
  • Ström, I, är en storhet som visar på hus mycket elektricitet som leds genom en ledare och enheten är mäts i Ampere, A. Liknelsen med ett vattenfall är hur stor mängd vatten som flödar per sekund.
  • Resistans, R, är en enhet som visar på det motstånd strömmen möter när den transporteras. Resistansens har enheten Ohm, och kan liknas vid en förträngning som möter vattnet i vattenfallet. R kan beräknas som U/I där U är spänningsfallet över motståndet vid strömmen I.
  • Effekt, P, är en storhet som visar på hur mycket energi som används eller produceras varje sekund. Effekten har enheten Watt, W, och inom elektriciteten är effekten produkten av ström gånger spänning (P = I*U). Effekten kan även tecknas som P = U*I = R*I² = U²^*R. Liknelsen med vattenfallet är hur många meter en vattenflödet faller varje sekund.