Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationerElinstallationer du själv för göra

Elinstallationer du själv för göra

Även om du inte är utbildad elektriker finns det en del elinstallationer som du själv får göra. Något av det viktigaste när du håller arbetar med el är att koppla bort spänningen.

Strömmen kan kopplas bort på tre sätt.

 • Bryta strömmen med hjälp av strömbrytaren. Detta är ett mycket osäkert sätt att bryta elen på eftersom de flesta strömbrytare endast bryter en ledare och detta innebär att om stickkontakten är vriden 180° så bryts nolledare och inte fasen vilket gör att det fortfarande är spänning i elljustaken eller lampan. Även fasta installationer kan vara felgjorda som att det inte är fasen som bryts när du trycker på den väggfasta strömbrytaren.
 • Dra ut stickproppen. Detta är ett säkert sätt om när elutrustningen inte är fast monterad och använder en stickpropp. Dock finns det stora kondensatorer i en del elutrustning som kan ge mycket stora strömstötar och även vara dödande om man öppnar elapparaten.
 • Ta bort proppen / elsäkringen. Genom att vrida ur proppen gör du garanterat fasen spänningslös även för fast installerad elutrustning. Du måste dock veta hur elinstallationen är utförd för att vara säker på att det är rätt propp du kopplat bort. Enda sättet att vara helt säker på att du kopplat bort elen är att först hålla en spänningspenna mot elsladden när proppen är i och sedan vrida ur proppen och märka på spänningspennans ljud att spänningen är bortkopplad.

Elinstallation på egen handDe elinstallationer du får utföra om du har nödig kännedom men ingen formell elbehörighet är följande:

 • Återställa automatsäkringar
 • Byta proppar i elskåpet. Tänk dock på att det är 230V spänning på den lilla metallytan längst in innan för proppen.
 • Byta glödlampor, lågenergilampor och ledlampor. Använd dock alltid samma eller lägre effekt (Watt) än vad märkningen på lampan har.
 • Byta lysrör i bords- golv- och takarmaturer
 • Montera stickkontakter på skarvsladdar. Du ska ha samma typ av stickkontakt i båda ändar av en skarvsladd. Om du har en jordad stickkontakt ska du ha tre ledare i sladden varav den gul/gröna jordledaren alltid ska kopplat till den anslutningsskruv som är markerad med en jordsymbol.
 • Sätta på en ny stickkontakt på en apparatsladd. Om du behöver byta en stickkontakt på en sladd som är ansluten till en elapparat får detta bara ske om sladden inte skadad. Om den ör skadad längst ut kan du klippa av den och sedan montera på en mi stickkontakt.
 • Fasta ljusarmaturer i torra utrymmen. Du får byta fast monterade ljusarmaturer om dessa sitter i torra utrymmen, ej badrum eller tvättrum.

Risker med att installera elektricitet

Risker med att installera elektricitet

Det finns många risker med elinstallationer förutom att du kan skadas vid själva installationen. De vanligaste olyckorna relaterade till elinstallationer gjorda av en lekman (du själv) är.

 • Brand efter en tid på grund av värme eller gnistbildning
 • Elstötar på grund av felaktiga eller dåligt genomförda elanslutningar

Är du det minsta osäker på vad du får göra eller vad du klarar av så ska du anlita en elektriker vilket är billig livförsäkring.