Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationerBra länkar gällande elinstallationer

Länkar om elinstallation

Nedan hittar du ett antal av de bästa och mest informativa länkarna gällande elinstallation, elinstallatörer, elbehörighet och elektriker.  • Svenska Elektrikerförbundet, SEF, som är fackförbundet under LO för alla elektriker och elinstallatörer som är medlemmar i SEF. De yrkesgrupper som ingår i Svenska Elektrikerförbundet är t.ex. elinstallatörer, hissmontörer, datanätsinstallatörer, svagströmselektriker, kraftverkselektriker och industrielektriker. Totalt är omkring 25000 elektriker anslutna till Svenska Elektrikerförbundet.
  • Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, som är ett samarbetsorgan mellan Elektriska Installatörsorganisationen och Svenska Elektrikerförbundet och har som uppgift att säkerställa att all elutbildningar är aktuella i syfta att säkra branschens möjlighet att anställa elinstallatörer med rätt kompetens i framtiden.
  • Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, är en oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för el- & teleteknikföretagen i Sverige. Totalt är mer än 2500 elbranschföregat anslutna till EIO med över 25000 anställda och det största företagen är BRAVIDA.
  • Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Elsäkerhetsverket ska utfärda föreskrifter om elsäkerhet, för elektriska anläggningar och för elmateriel. Dessutom är Elsäkerhetsverket ansvarig för godkännande av elbehörigheter för elinstallatör i Sverige.

Du får gärna tips om fler bra länkar gällande elinstallationer och elinstallatörer.