Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationerTyper av spänning

Typer av spänning

Det finns två huvudsakliga typer av spänning, växelspänning och likspänning. Vid växelspänning ändras spänningen och strömmens riktning hela tiden (50 gånger per sekund i Europa, 50 Hz) och vid likspänning är spännnigen konstant.

Vid nästan alla fasta elinstallationer i hus, lägenheter, kraftledningar, fabriker, m.m. används växelspänning. Alla batteridrivna elapparater eller fordon som elbilar, elcyklar, elmotorcyklar och elmopeder använder sig av likspänning. Detta för att batterier levererar endast likspänning.Spänningsnivåer

Spänningsnivåer

Det finns flera typer av spänningsnivåer allt från 1.5 Volts batterier upp till 400 kV kraftledningar (även högre än detta). Fördelen med växelspänning är ett det går att förändra spänningsnivåerna m.h.a. en transformator som gör om spänningar på 400 kV till 220 kV eller ända ned till 400 V huvudspänning som man har i hemmen mellan de olika faserna.

Spänningsnivåerna benämns på flera olika sätt:

  • Nätspänning - Innebär den spänning som finns på nätet i de tillgängliga uttagen. I bostäder är nätspänningen 230 Volt.
  • Huvudspänning - Spänningen mellan faserna i ett 3-fas växelspänningssystem.
  • Högspänning - Definieras de spänningsnivåer som ligger över 1000 Volts växelspänning eller 1500 Volts likspänning.
  • Lågspänning - Definieras som spänningsnivåer under 1000 Volt växelspänninge eller under 1500 Volt likspänning. Nätspänningen i bostäder är på 230 Volt vilket innebär att lågspänning är dödlig.
  • Klenspänning - Är spänningsnivåer som i normala fall inte är direkt dödliga. För växelspänning är nivån 50 Volt och för likspänning ör klenspänningsnivån 120 Volt. Även om spänningsnivåerna är låga kan klenspänning vara dödligt.
  • Starkspänning / Starkström - Är inte definierad i spänningsnivåer men används för de nivåer som kan ge skador på människor och fastigheter.
  • Svagspänning / Svagström - Är inte definierad till en viss spänningsnivå men de spänningsnivåer som inte är definitivt dödliga brukar benämnas svagspännig

Även mycket låga spänningsnivåer kan upplevas som mycket obehagliga. Om du någon gång slickar på både polerna på ett 4.5 Volt eller 9 Volts batteri kommer du märka att även dessa spänningsnivåer kan orsaka stor smärta även om de inte är dödligt för friska personer.