Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationerBehörighet vid elinstallationer

Behörighet vid elinstallationer

För att arbete med vissa typer av elinstallationer, spänningsnivåer eller tillämpningsområden behöver man vara behörig elektriker eller elinstallatör. Det finns även tillfällen som man kan arbeta som elinstallatör utan formell behörighet som spänningsnivåerna är låga och tillämpningen inte kräver elbehörighet. Behörigheter för elinstallatörer har funnits i Sverige sedan 1919.

En behörighet gäller för en typ av elinstallationer och kraven för de olika elbehörigheterna varierar. Gemensamt är dock att elektrikern ska genomgått en teoretisk och praktisk utbildning och visat prov på sin kompetens och sina färdigheter genom dels teoretiska prov men även praktisk skicklighet.

När man utbildat sig till elektriker ansöker man om som behörighet hos elsäkerhetsverket.

Regelverket för elinstallationer

Vid elinstallationer med starkström är kravet att arbetet ska utföras av en behörig elinstallatör eller en yrkesman under elinstallatörens ledning. En elinstallatör definieras om en elektriker som erhållit behörighet av en den svenska myndighet som var ansvarig för tilldelandet av behörigheter vid det aktuella tillfället. Elinstallationen ska efter slutförande inspekteras och kontrolleras enligt föreskrifter innan den brukas.

En behörighet gäller i 15 år och vid förnyelse förlängs elbehörigheten med ytterligare 10 år. De olika elbehörigheterna som används mest frekvent i Sverige för elinstallatörer är:

Regler för elinstallation
  • ABL - Allmän behörighet lågspänning, <1000 volt
  • ABH - Allmän behörighet högspänning, >1000 volt
  • AB - Allmän behörighet för alla elinstallationer
  • BB1 - Begränsad behörighet inom lågspänning, <1000 volt
  • BB2 - Begränsad behörighet inom högspänning, <1000 volt
  • BB3 - Begränsad behörighet är en specialistbehörighet som definieras och tilldela i varje enskilt fall

Mer om Elsäkerhetsverkets förskrifter och behörigheter finns på denna länk, Elsäkerhetsverkets föreskrifter

.

ABL - Allmän Behörighet Lågspänning

Elinstallatören som arbetat minst 4 år med lågspänning för att få Allmän Behörighet Lågspänning - ABL.

Elinstallatörerna ska visa på både praktiska och teoretiska kunskaper inom lågspänningsområdet.

ABH - Allmän Behörighet Högspänning

Allmän Behörighet Högspänning, ABH, är en behörighetstyp om inte längre beviljas och har blivit ersatt av Allmän Behörighet, AB då denna täcker både låg- och högspänning.

AB - Allmän behörighet

Elinstallatören som arbetat minst 4 år med både lågspänning och högspänning för att få Allmän Behörighet - AB. Detta innebäör att elektrikern ska har utfört elinstallationsarbete inom industrin, för elproduktion eller eldistribution med spänningar över 1 kV under ett år.

Elinstallatöreren ska kunna visa på både praktiska och teoretiska kunskaper inom lågspänning- och högspänningsområdet.

Begränsad Behörighet

BB1 - Begränsad Behörighet inom lågspänning 1

Denna Begränsad Behörighet inom lågspänning 1, BB1, kan erhållas efter två års erfarenhet av elinstallationer uner övervakande av en behörig elinstallatör.

Behörigheten, BB1 gäller uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar samt fast anslutning och losskoppling av anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

Elinstallatörern ska kunna visa på både praktiska kunskaper inom lågspänningsområdet.

BB2 - Begränsad Behörighet inom lågspänning 2

Begränsad Behörighet inom lågspänning 2, BB2, är en behörighetstyp om inte längre beviljas.

BB3 - Begränsad Behörighet 3

Den Begränsade Behörigheten 3, BB3, används för fler olika sorters begränsning av behörighet och definieras i varje enskilt fall. En mycket vanlig form av BB3 är elkabelförläggning, och elkabelförlängning i mark.