Elinstallation - Allt du behöver veta om elinstallationer

Elinstallation

Elinstallation

Elinstallation innebär att man kopplar in elektricitet på ett eller annat sätt. De personer som är utbildade och behöriga på att arbeta med elinstallationer kallas elektriker, elinstallatörer eller elmontörer.

De allra flesta elinstallationerna måste utföras av en person som rätt elbehörighet att genomföra arbetet. Det som styr vilken behörighet som elektriken ska har är spänningsnivå och tillänpningsområde. Det finns fler olika nivåer på elbehörighet och det är inte säkert att en elektriker får åta sig vilken typ av elinstallation som helst.Rätt och säker elinstallation

Rätt och säker elinstallation

Sverige är ett av världens elsäkraste länder tack vare de aktiva elsäkerhetsarbete gällande elektrisk utrustning och elinstallationer som pågått under lång tid. År 2013 var det första året sedan 1876 då elektriciteten kom i Sverige som ingen människa dog i en elolycka.

Efter andra världskriget dog mellan 40-50 personer av elektricitet varje år och sedan dess har elinstallationerna hela tiden blivit säkrare och elolyckorna minskat. En stor bidragande orsak till att så få personer skadas eller förolyckas på grund av el har varit införandet av jordfelsbrytare. Det är krav i alla nya elinstallationer att jordfelsbrytare ska installeras. Jordfelsbrytaren som uppfanns 1955 i Sydafrika för att förhindra bränder i guldgruvorna är en mycket bra elsäkerhetskomponent men du kan fortfarande dö av elen.